Auke Blom - Projectmanagement
Auke Blom

Zoekt u een projectleider, interimmanager of adviseur? Dan kan ik wellicht iets voor u betekenen. Mijn naam is Auke Blom (1975) en ik bied tijdelijke ondersteuning aan organisaties en overheden in het sociale domein. Ik ben daadkrachtig, helder en pro-actief. Mijn kracht ligt in het verbinden van strategie en praktijk.

PROJECTMANAGEMENT

Ik kan ondersteunen van een subsidieaanvraag tot de uitvoering van een project. Ik heb ervaring met het indienen van projectaanvragen bij fondsen en overheid. Als projectleider werk ik planmatig toe naar de beoogde en afgesproken resultaten. Deze resultaten dragen bij aan de strategie van de organisatie. Draagvlak en enthousiasme binnen de organisatie en betrokkenheid van medewerkers zijn noodzakelijk voor het slagen en borgen van een project. Daar besteed ik daarom graag aandacht aan.

Ik ben geschoold in Prince2 en Lean Six Sigma en gebruik waar nuttig onderdelen uit deze methodes.

INTERIMMANAGEMENT

Soms is tijdelijke versterking van een organisatie nodig voor één of meer dagen per week. Ik ben inzetbaar als manager en/of beleidsmatig, financieel en/of strategisch adviseur.

ADVIES

Ik ben graag een klankbord voor directie en management. In gesprekken zoek ik naar de drijfveren en doelstellingen van mijn gesprekspartner(s). En vervolgens ga ik met u dieper in op dat wat nodig is om doelstellingen te behalen. Mijn kracht ligt in het vertalen van een meer abstracte of conceptuele visie en strategie naar de praktijk. Wat betekent uw visie voor de werkvloer? En voor uw cliënten en opdrachtgevers? Wat moet er anders en wat is daarvoor nodig? Welke aanpak past bij u? Graag vertaal ik uw visie op papier. Ik schrijf helder en concreet.

COACHING

Sta je op een kruispunt, loop je vast of zoek je naar zingeving? Coaching kan je hierbij helpen. Als coach help ik je stilstaan bij dat wat er is en je te verbinden met je inspiratie en verlangens. voorbij de dagelijkse hectiek kijken we naar wat voor jou wezenlijk is en hoe je de gewenste verandering kan stimuleren.

RESULTAAT  DRAAGVLAK  BETROKKENHEID  ANALYSE  OPLOSSING  HELDER  PRAKTISCH  DUURZAAM

Aanpak | Werkwijze

Mensen omschrijven mij als analytisch, resultaatgericht, praktisch en verbindend.
Deze eigenschappen komen terug in mijn aanpak.

ANALYSE

Vanaf ons eerste gesprek begint de analyse. Die vormt het fundament van de aanpak en bestaat in elk geval uit de volgende elementen:

  • Organisatie: Om wat voor type organisatie gaat het? Hoe worden besluiten genomen en hoe lopen de lijnen? Wat zijn de missie, visie en doelstellingen?
  • Mens: wat voor mensen werken er, is er draagvlak, hoe is de cultuur?
  • Context: binnen welke context past de vraag? Hoe past jullie buitenwereld daarin? Waar zitten de uitdagingen?

Mijn beeld leg ik graag terug, zodat ik het aan kan scherpen en verbinden aan de vraag of opdracht. In het plan van aanpak of het projectplan komen de elementen waar nodig terug. Soms is het creëren van draagvlak een aandachtspunt, andere keren vraagt de politieke omgeving om prioriteit.

RESULTAAT

Op basis van de vraag of opdracht en de analyse stellen we gezamenlijk de beoogde resultaten vast. Deze resultaten zijn bij voorkeur SMART (specifiek, meetbaar, actueel, realistisch en tijdgebonden) geformuleerd. Het plan van aanpak of het projectplan werkt gericht naar het resultaat toe.

PRAKTISCH

Vaak is er eerst een visie, een idee of strategie en nog geen concrete uitwerking over hoe dat in de praktijk gerealiseerd kan worden. Ik maak graag die vertaalslag. Wat betekent het voor de werkvloer? Wat moet er wanneer gebeuren door wie om van A naar B te komen? Wat betekent dat financieel? En hoe kan de communicatie aan het doel bijdragen?

VERBINDEND

Voor een duurzame borging van een project in een organisatie is het noodzakelijk dat het project niet geïsoleerd wordt benaderd. Ik zoek naar draagvlak en betrokkenheid binnen de organisatie door medewerkers te betrekken en verantwoordelijkheid te geven.

Ervaring

 

De belangrijkste ervaring heb ik opgedaan bij de rijksoverheid (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), MEE NL (de coöperatieve vereniging van 20 MEE-organisaties) en de Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners (BCMB).

 

PROgrammaMANAGER CLIENTONDERSTEUNING WLZ

Van 2016 tot en met 2019 ben ik door MEE NL, de coöperatieve vereniging van MEE-organisaties, ingehuurd als programmamanager Cliëntondersteuning Wet Langdurige Zorg. Namens MEE was ik de landelijk gesprekspartner voor Zorgverzekeraars Nederland, zorgkantoren, VWS, cliëntenorganisaties en andere aanbieders van cliëntondersteuning. Ik heb bijgedragen aan het verder ontwikkelen van de functie cliëntondersteuning in de Wlz en het oplossen van knelpunten die cliënten in de Wlz ervaren. Daarnaast adviseerde en ondersteunde ik de 20 MEE-organisaties bij de uitvoering van de cliëntondersteuning in de Wlz.

verenigingsmanager beroepsvereniging van cliëntondersteuners 

Het bestuur van deze beroepsvereniging huurt mij sinds 2016 in als verenigingsmanager.   

PROJECTLEIDER SMART MET GELD

Smart met Geld is een project dat kwetsbare jongeren heel praktisch leert hoe ze met geld kunnen omgaan. De nadruk ligt op het vergroten van bewustwording en financiële weerbaarheid. Het doel is schulden bij deze groep voorkomen. Het project bestaat uit 8 trainingen en een themabijeenkomst voor ouders, een lokaal platform voor professionals en drie landelijke symposia. Dankzij financiering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Rabobank Foundation kon het project op 75 praktijkscholen en 50 vso-scholen worden uitgerold. Ik was namens MEE NL projectleider van dit vijfjarige project (2015-2020).

MANAGER VERENIGING & ORGANISATIE MEE NEDERLAND

Ik heb negen jaar bij MEE Nederland gewerkt, waarvan de laatste vier jaar als manager Vereniging & Organisatie. Ik gaf leiding aan de beleidsontwikkeling en -advisering, vooral op het gebied van financiën, HRM, communicatie, bestuurs- en verenigingszaken en werkgeverszaken. Daarnaast heb ik meegedacht en geadviseerd over de strategie en positionering van MEE, met de overgang van de vereniging MEE Nederland naar de coöperatieve vereniging MEE NL als laatste resultaat.

Voor meer informatie en mijn curriculum vitae verwijs ik u naar mijn LinkedIn pagina.

Contact